GJENSYNSGLEDE: Kaptein Kjell Aas har kjent Erna Christie siden starten av 80-tallet. –Erna er en slags mor som alltid har vært der. Det er godt med en stabil person i den ellers rastløse tilværelsen vi har her på sjøen.

2.387Skipsbesøk

Sjømannskirken i Aberdeen går på flest skipsbesøk.

Norske sjøfolk dannet grunnlaget for Sjømannskirken i 1864. De siste tiårene har antall norske sjøfolk har gått dramatisk ned, men fortsatt er skipsbesøk en viktig del av Sjømannskirkens virksomhet. 

2016 viser færre besøk enn årene før og vi ser at nedgangen i næringen også vises på vår statistikk. Fortsatt er det Aberdeen, Rotterdam, Offshoretjenesten og Houston som utgjør de større båtbesøkende sjømannskirkene.

Det oppsøkende arbeidet blant norske sjøfolk på skip i Aberdeen og ellers i Skottland er primæroppgaven til sjømannskirken der.I 2016 gikk de to ansatte og frivillig Erna Christie på til sammen 1405 skipsbesøk i Aberdeen, Montrose, Peterhead og på den skotske vestkysten.

Diakonal medarbeider Astrid Stenholt føler seg heldig som jobber ved Sjømannskirken i Aberdeen.

Å jobbe i en sjømannskirke av «den gamle sorten» med mye oppsøkende virksomhet, gjør meg både stolt og ydmyk.  Vi får rett og slett lov til å være hverdagskirke i mange menneskers liv.

Bli mer kjent med Sjømannskirken i Aberdeen gjennom denne reportasjen.

Under kan du også se video fra et skipsbesøk i Rotterdam.


Del