TUNGE DAGER: Alkoholmisbruk og alvorlig sykdom er noe av det som preger sosialsakene som Sjømannskirkens medarbeidere jobber med. (Illustrasjonsfoto)

1.471Sosialsaker

Sjømannskirken er også til stede når livet er vanskelig.

De siste årene har antall sosialsaker hvor nordmenn er involvert økt i både kompleksitet og omfang. Tallmessig er de største utfordringene ved store turistdestinasjoner, og mange av de tyngste tilfellene har sammenheng med rus, psykiatri, omsorgssvikt og vold.

Det ble jobbet med noen flere sosialsaker i 2016 sammenlignet med 2015 (1440). 

Filippinene

I august 2016 opprettet Sjømannskirken en helårstjeneste med fast base i Manila. Sjømannsprest Espen Feilberg Jacobsen og diakonal medarbeider Kjersti Feilberg Jacobsen har etablert kontakt med mange nordmenn på Filippinene siste halvdel av 2016.

– Arbeidet er oppsøkende og tydelig diakonal i sin karakter.  Vi hatt til sammen 30 sosialsaker. Det har vært en krevende oppstart, men vi opplever tjenesten er meningsfull. Det er godt å kunne være med og gjøre en forskjell, sier sjømannspresten. 

Familieveiviseren

Sjømannskirken har siden 2005 drevet et helse- og sosialfaglig arbeid blant barn og unge i Spania. Familieveiviserener rettet mot norske barn og ungdommer fra 0 – 20 år og deres foreldre/foresatte som oppholder seg på Costa Blanca, og har i 2016 vært ukentlig til stede i skole og kirke. Flere barneverntjenester og enkeltpersoner i Norge ber om råd i aktuelle saker. Det er fortsatt økning i saker som gjelder foreldreveiledning/ungdomsproblematikk. Alvorlighetsgraden i noen av sakene er stor, og Sjømannskirken opplever at norske barnefamilier som bor i Spania i økende grad trenger kvalifisert hjelp og støtte. 

Del