OMSORG: Å få besøk av frivillige eller ansatte i Sjømannskirken gir en trygghet for nordmenn på sykehus i utlandet.

3.630Sykebesøk

Sykebesøk er en sentral del av Sjømannskirkens oppsøkende virksomhet.

Sjømannskirkens besøkstjeneste til nordmenn som kommer på sykehus i utlandet har fortsatt høy prioritet. På noen sykehus, hvor det erfaringsmessig er norske eller skandinaviske pasienter innlagt til enhver tid, blir det foretatt jevnlige besøk.

Et av disse stedene er Sjømannskirken i Albir-Villajoyosa. Her gikk ansatte og frivillige på til sammen 555 sykebesøk i fjor. 

– Det å bli innlagt på sykehus i et fremmed land kan være skremmende for noen, både på grunn av språket, at man er bekymret for undersøkelser og behandling, og at en ofte er langt borte fra familie og venner. Det kan derfor være godt å ha noen å snakke med som kjenner forholdene, derfor er det viktig at vi går på sykebesøk, forteller diakon Berte Marie Ulveseter. 

Diakonen understreker at det alltid er pasienten som styrer samtalen. 

– Av og til er det behov for litt praktisk hjelp, noen gode råd, eller bare få snakke om det som kan være vanskelig, eller bare det å høre norsk. For mange betyr det mye at vi kommer, sier hun. 

Del