650.705Møter med mennesker

445.269 Besøk i sjømannskirkene

23.066Møter med barn og unge

70.885Timer frivillig arbeid ved sjømannskirkene

1.342Sosialsaker

3.954Sykebesøk

1.532Skipsbesøk

132Fengselsbesøk

22.689Møter med studenter

36.875Møter offshore

210Beredskapsavtaler

1.534Gudstjenester

3498Møter i Nettkirken

Kirke i verdens hverdag