Konsul Jostein Korsæth har et tett samarbeid med Sjømannskirken i Dubai.

210Beredskapsavtaler

Sjømannskirken er sentral i kriseberedskapen til bedrifter og utdanningsinstitusjoner med aktivitet i utlandet. I 2017 hadde Sjømannskirken 210 beredskskapsavtaler.


Tirsdag 20.03.2018 14:48

Å være der for mennesker som opplever kriser, ulykker og katastrofer langt hjemmefra har alltid vært viktig for Sjømannskirken. Sjømannskirkens lange tradisjon for sjelesorg og krisehåndtering ble fra slutten av 1980-årene profesjonalisert, satt i system og videreutviklet til en omfattende beredskapsordning. Slik har vi opparbeidet oss en unik kompetanse på å håndtere folk i sorg og sjokk, som da tsunamien rammet Sør-Asia.

– Det er helt essensielt å samarbeide med sjømannskirken, spesielt i beredskapssituasjoner som rammer nordmenn her. Vi kontakter hverandre når alvorlige hendelser oppstår. Mens jeg svarer på spørsmål om visumplikt, videreformidler søknadspapirer og arrangerer hjemreiser, har sjømannskirken kapasitet til å gi nordmenn i nød husrom, mat og samtaler, sier konsul Jostein Korsæth, som også deltar på ukentlig businesslunsj ved Sjømannskirken i Dubai.

Les HJEM-reportasjen om næringslivsamarbeidet i Dubai.

Beredskapsavtalene med næringsliv og utdanningsinstitusjoner styrker Sjømannskirkens operative arbeid samtidig som disse avtalene er med på å finansiere Sjømannskirkens tjenester. Ved utgangen av 2017 har vi totalt 210 beredskapsavtaler. Det samme antallet som i fjor. 

Sjømannskirken samarbeider tett med disse virksomhetene og er sentrale i deres kriseberedskap. De får rådgiving og tilbud om kurs i pårørende-håndtering og beredskaps-planlegging.

Se film om beredskapsarbeidet vårt under: