Sjømannsprest Lena Rebekka Risnes tar med seg gudstjenesten ut i fjell og natur i Sjømannskirken i Sveits.

1.534Gudstjenester

Gudstjenestene er hovedsamlingene ved sjømannskirkene. Gudstjenestestatistikken for 2017 viser at det var holdt 1534 gudstjenester.


Tirsdag 20.03.2018 14:50

Samlingene om gudstjenesten, de kirkelige handlingene, sjelesorg og andre møter som skaper rom for tro, er grunnleggende for Sjømannskirken. Vi trenger ikke alltid fysiske kirkebygg for å gjennomføre de kirkelige handlingene. En minnestund kan finne sted på en plattform eller en båt. En gudstjeneste kan arrangeres hjemme hos noen, på en ambassade eller på en bar. Nattverdfeiringen kan like gjerne skje ved et sykeleie som ved alteret. Dermed blir kirkelige handlinger livsnære og tilpasset den enkeltes behov.

- Sjømannskirken i Sveits har ikke et eget kirkebygg, derfor må vi møte folk andre steder. Hva er vel mer naturlig enn å invitere til gudstjeneste under åpen himmel med påfølgende aking og grilling, spør Lena Rebekka Risnes, sjømannsprest i Sveits. Hver vår arrangerer hun og mannen, Ole Jakob Risnes, gudstjeneste i fjellene utenfor Geneve. Bli bedre kjent med Sjømannskirken i Sveits i denne HJEM-artikkelen.

87.373 mennesker deltok på en sjømannskirkegudstjeneste i 2017. Sammenlignet med 2016 har Sjømannskirken arrangert 158 færre gudstjenester, noe som har ført til at seks prosent færre deltok på gudstjeneste i 2017. Besøkstallet per gudstjeneste holder seg stabilt. Generelt lavere kirkesøkning blant nordmenn er en av årsakene til nedgangen i antall gudstjenester. Redusert bemanning, nedleggelse av Sjømannskirken i New Orleans og det endrede samarbeidet med Svenska kyrkan bidro også til at det ble feiret færre gudstjenester i 2017.