Store og små deltar i aktiviteter på Sjømannskirken i Paris.

Kirke i verdens hverdag

Det meste Sjømannskirken er involvert i, blir det aldri overskrifter av i media. Les mer om sjømannskirkens målsetninger.


Tirsdag 20.03.2018 15:51

Sjømannskirken er kirke i verdens hverdag. Vi møter nordmenn i utlandet og skaper kirkelige, sosiale og kulturelle møtesteder. Hver dag, hele året. Gjennom oppsøkende og inviterende arbeid når Sjømannskirken et stort antall nordmenn som oppholder seg i utlandet og på norsk kontinentalsokkel.

Det var sjøfolkene som lærte oss å være kirke. I møte med sjøfolk måtte sjømannsprestene lære seg å ha en åpen og lyttende holdning. Bare slik kunne sjømennene fullt og helt være seg selv, og bare slik kunne ærlighet og åpenhet oppstå i møte mellom sjømannspresten og sjømannen.

Dette har vært utgangspunkt for Sjømannskirkens selvforståelse i over 150 år, og fremdeles søker vi å etablere en ærlig og åpen relasjon i møter med nordmenn verden over. Gjennom en slik tilnærming kommer vi mennesker nærmere inn på livet. Det kan skape større rom for tro hos den enkelte.

Vi håper en slik lyttende og åpen holdning bidrar til at den enkelte sjømannskirke får et engasjement for det lokale samfunnet den opererer i. Det kan være i kraft av å gi hjemløse en seng i Sjømannskirken i London, gi ly til orkanflyktninger i Sjømannskirken i Miami eller besøke et lokalt barnehjem i Pattaya.

Men det meste Sjømannskirken er involvert i, blir det aldri overskrifter av i media. Det handler om nordmenn som finner et fellesskap og et hjem de ikke visste de savnet før de la ut på reise. Det handler om tilstedeværelse i hverdag og fest, i glede og sorg.

Vi har ikke en uttalt målsetting om å vokse for hvert år. Kvaliteten i arbeidet er viktigere enn å øke statistikkene på en del områder. Likevel registrerer vi at flere av tallene i årsstatistikken viser en liten nedgang. Noe kan forklares med mindre reisevirksomhet for nordmenn og dårligere tider for næringslivet. Noen steder øker aktiviteten og antallet møtte, mens den andre steder har gått ned. Det er færre båter med nordmenn og færre nordmenn ombord på hver båt. Vi har i perioder hatt lavere bemanning på enkelte stasjoner, aktiviteten i olje- og gassindustrien er redusert flere steder i verden, og i tre kirker har vi endret samarbeidsformen med Svenska Kyrkan og med det fått færre gudstjenester. I tillegg ble Sjømannskirken i New Orleans avviklet i slutten av 2016.

Sammenhengene er ikke alltid klare, men Sjømannskirkens utfordring er den samme, uavhengig av ytre faktorer: Vi må gå ut og møte nordmenn der de er, som tjenende kirke i verdens hverdag.