Konfirmanter på leir i London

23.066Møter med barn og unge

Arbeidet rettet mot barn og unge er et av fokusområdene. I 2017 hadde Sjømannskirken 23.066 møter med barn og unge i hele verden.


Tirsdag 20.03.2018 14:26

Barn og unge er en viktig målgruppe for Sjømannskirken. Ute ved kirkene finnes det mange ulike aktiviteter man kan delta på, blant annet babysang, barneklubb, møteplass for ungdom og studentmiddager.

Sjømannskirken har utarbeidet en felles plan for trosopplæring fra 0-18 år, som alle kirkene arbeider etter tilpasset etter det grunnlaget som finnes i deres nærmiljø. Utdeling av fire-årsbok, søndagsskole, barnekor, tårnagenthelg og Lys Våken er blant tiltakene barna kjenner igjen hjemmefra.

Barne- og ungdomsarbeidet bidrar til at barn kan bli bedre kjent med den kristne tro, får oppleve felleskap med andre barn og unge i samme situasjon og kjenne på tilhørigheten til den norske kulturen. For Sjømannskirken varierer det mye fra år til år hvor mange de ulike tiltakene er aktuelle for. Vi ser en nedgang i antall deltakere på slike tiltak i 2017, men vi opprettholder en oppslutning på 46 prosent av potensialet av barn og unge rundt våre kirker, noe som er bra.

Konfirmantarbeidet er også sentralt. I 2017 ble 179 ungdommer ble konfirmert i en sjømannskirke, noen av disse fulgte eget opplegg via Nettkonfirmant. En del av disse ble konfirmert i sin menighet i Norge.

Det ble avholdt seks regionale konfirmantleirer for alle konfirmantene i Sjømannskirken. Leirene ble avholt både i Dubai, Singapore, New York og London.

Sjømannskirken har også to konfirmanttilbud til menigheter i Den norske kirke. Det ene er et konfirmanttilbud med organisasjonen som tema, der en fem-dagers leir ved en sjømannskirke inngår som en del av opplegget. Det andre tilbudet er gjennom Nettkonfirmant-programmet til Sjømannskirken.