650.705Møter med mennesker

Møter med mennesker er grunnlaget for Sjømannskirkens arbeid. I 2017 hadde Sjømannskirken 650.705 møter med mennesker.


Fredag 16.03.2018 14:47

Sjømannskirken er et kirkelig, sosialt og kulturelt møtested for alle nordmenn i utlandet. I 2017 hadde Sjømannskirken 650.705 møter med mennesker i utlandet og i Norge. Dette var en nedgang på vel 50 000 enkeltmøter fra 2016. 

Virksomheten består av sjømannskirkeren nettkirkesjømannsprester - offshore, samt sjømannsprester for studenterog ambulerende sjømannsprester, som oppsøker norske miljøer rundt om i verden hvor det ikke er sjømannskirke.

I Norge møter Sjømannskirken mennesker på messer, festivaler, foreningsmøter, i konfirmasjonsundervisning og på gudstjenester.

I samarbeid med Den norske kirke har Sjømannskirken en nettkirke, der menneskemøtene foregår via chat eller e-post. Les mer om Nettkirkens møter i 2017.

I tillegg møter Sjømannskirken mange mennesker gjennom digitale kanaler, som Facebook og Instagram