Astrid Stenholdt og Erna Christie fra Sjømannskirken i Aberdeen besøker ofte skip med nordmenn langs den skotske kysten.

1.532Skipsbesøk

Å gå på skipsbesøk er fortsatt en viktig del av vårt arbeid. Statistikken for 2017 viser at Sjømannskirken gikk på 1532 skipsbesøk i fjor.


Tirsdag 20.03.2018 14:43

Norske sjøfolk dannet grunnlaget for opprettelsen av Sjømannskirken i 1864. Alle sjømannskirkene som ligger i nærheten av en havn prioriterer skipsbesøk.

Fordi antallet norske sjøfolk lenge har vært dalende, blir det år for år stadig færre av disse besøkene. Antall møtte sjøfolk ble nærmeste halvert fra 2016 til 2017. Mens vi i 2016 møtte 16 517 sjøfolk, var tallet 9228 i 2017. Antallet skipsbesøk var 2387 i 2016 og 1532 i 2017. Ved de to sjømannskirkene som har flest skips-anløp, Rotterdam og Aberdeen, var det også andre faktorer som gjorde at antallet skipsbesøk gikk ned. I Rotterdam var det en betydelig nedgang i antall anløp og ved Sjømannskirken i Aberdeen ble bemanningen redusert. 

Til tross for nedgangen føler diakonal medarbeider Astrid Stenholt seg heldig som jobber ved Sjømannskirken i Aberdeen.

Å jobbe i en sjømannskirke av «den gamle sorten» med mye oppsøkende virksomhet, gjør meg både stolt og ydmyk.  Vi får rett og slett lov til å være hverdagskirke i mange menneskers liv, sier hun.

Bli mer kjent med Sjømannskirken i Aberdeen gjennom denne reportasjen.

Under kan du bli med på skipsbesøk sammen med Sjømannskirken i Rotterdam, som gikk på 173 skipsbesøk i 2017.