Alkoholmisbruk og alvorlig sykdom er noe av det som preger sosialsakene som Sjømannskirkens medarbeidere jobber med. (Illustrasjonsfoto)

1.342Sosialsaker

Sjømannskirken er også til stede når livet er vanskelig. Statistikken for sosialsaker i 2017 viser at sjømannskirken arbeidet med 1.342 sosialsaker.


Tirsdag 20.03.2018 16:32

Sjømannskirken ønsker å hjelpe folk i personlige nødsituasjoner, og å bidra til at de mestrer sin aktuelle livssituasjon. Ofte kan det være saker som krever mye oppfølging som rus, psykiatri eller barnevernssaker. Enkelte kan bli hjulpet med et enkeltstående tiltak, mens andre saker er krevende og går over lang tid.

Tallmessig er de største utfordringene ved steder nordmenn flytter til for en lengre periode, og mange av de tyngste tilfellene har sammenheng med rus, psykiatri, omsorgssvikt og vold. I 2017 var Sjømannskirken involvert i totalt 1.342 sosialsaker.

Familieveiviseren

Familieveiviseren, vårt helsefremmende og forebyggende lavterskeltilbud rettet mot norske barn og deres familier i Spania, ble utvidet i 2017. Tidligere var tilbudet kun knyttet til beboere på Costa Blanca, mens vi fra 2017 også er tilstede på Costa del Sol og Gran Canaria. Dette har medført økt aktivitet både i det forebyggende og hjelpende arbeidet, med flere møter og flere sosialsaker. Familieveiseren har egen Facebook-side.

– De tingene Sjømannskirken fikk meg med på, ble lyspunktene i hverdagen. Vi var på båttur og på stranden. Ellers bare pratet vi. For første gang siden jeg kom til Spania, kjente jeg på en slags trygghet, forteller "Anne". Som niåring ble hun forsømt i Spania av sin alkoholiserte mor. Les hele saken om Anne.