OMSORG: Diakonal medarbeider ved Sjømannskirken på Tenerife, Aase Løsnesløkken, besøker nordmenn på sykehus.

3.954Sykebesøk

Sykebesøk er en sentral del av Sjømannskirkens oppsøkende virksomhet.


Tirsdag 20.03.2018 14:39

Sjømannskirkens besøkstjeneste til nordmenn som kommer på sykehus i utlandet har høy prioritet.
På noen sykehus, hvor det erfaringsmessig er norske eller skandinaviske pasienter innlagt til enhver tid, blir det foretatt jevnlige besøk.

Et av disse stedene er Sjømannskirken på Tenerife. I høysesongen møter ansatte og frivillige opptil ti nordmenn ukentlig som bare får oppleve varmen fra solen gjennom sykehusgardinene.

– Det kan være skremmende å havne på sykehus i utlandet. Vi nordmenn liker å vite hva som skjer med oss, og kan bli utrygge og redde når vi ikke kan språket eller kjenner til kulturen. Mitt bidrag er å gi hjelp, omsorg og støtte til de som ønsker det, den tiden de er her, sier diakonal medarbeider, Aase Løsnesløkken.

Hun understreker at hun kjenner sin «besøkelsestid».

– Ikke alle har behov for de lange samtalene. For noen er det nok å vite at Sjømannskirken vet om dem, mens andre gjerne vil ha både hjelp, lesestoff og en prat. Da er det godt å vite at jeg kan ta meg tid til det! sier hun. 

Bli med på sykebesøk på Tenerife i denne HJEM-artikkelen.