Christian L. Stahr er frivillig i Sjømannskirken i New York.

70.885Timer frivillig arbeid ved sjømannskirkene

Fivillig innsats er helt avgjørende for Sjømannskirken. I 2017 ble det utført 70.885 frivillige arbeidstimer ved sjømannskirkene verden rundt.


Tirsdag 20.03.2018 10:34

Sjømannskirken er en frivillig organisasjon og har vært en dugnadsbevegelse fra dag én. De frivillige er med å vise hva slags kirke vi vil være: Et sted der alle har en plass og hvor alle har noe å bidra med.

Frivillig tjeneste er en bærebjelke i Sjømannskirken. Den bekrefter et felles eierskap. Den gjør at vi kommer nær menneskers liv fordi alle bringer sine liv inn i fellesskapet. Vi har brukt året til å bekrefte og å bevisstgjøre dette, for at Sjømannskirken hver dag og på alle steder skal leve etter dette.

Det er gledelig å se en økning i statistikken for frivillighet. I 2017 ble det utført 70.885 frivillige arbeidstimer ved sjømannskirkene og antall frivillige har økt til 18 389. Vaffelsteking, rigging, sykebesøk, julebasarproduksjon og ulike prosjekter, er bare noen av oppgavene.

Selv om frivillig arbeid rapporteres inn er det ingen tvil om at det blir lagt ned mange frivillige arbeidstimer som ikke blir underlagt registrering. 

- I Sjømannskirken finner jeg en ro. Jeg senker tempoet litt, og det er veldig veldig fint, sier frivillig i Sjømannskirken i New York Christian L.Stahr. 

Se video fra Sjømannskirken i New York og frivillig Christian L. Stahr under: