Ikon: 
 • Image 01

  664.827Møter med mennesker

 • Image 01

  424.269Besøk i sjømannskirkene

 • Image 01

  9.636 Møter med barn og unge

 • Image 01

  65.378Frivillig arbeid

 • Image 01

  1.256Sosialsaker

 • Image 01

  3.848Sykebesøk

664.827Møter med mennesker

424.269Besøk i sjømannskirkene

9.636 Møter med barn og unge

65.378Frivillig arbeid

1.256Sosialsaker

3.848Sykebesøk

1.812Skipsbesøk

441Fengselsbesøk

28.401Møter med studenter

28.742Møter offshore

217Beredskapsavtaler

1.480 Gudstjenester

2.077Møter i Nettkirken