Ikon: 

65.378Frivillig arbeid

Frivillig innsats er helt avgjørende for Sjømannskirken. I 2018 ble det utført 65 378 frivillige arbeidstimer ved sjømannskirkene verden rundt.

Sjømannskirken har vært en dugnadsbevegelse fra dag én, foreningsmedlemmer og enkeltmedlemmer, styremedlemmer på alle nivåer, ledere på leir, vinterassistenter og vinterprester, de som tar et enkeltoppdrag på en kirke eller ved en festival i Norge, de som står fast på frivillighetslista og tar faste oppgaver i sin kirke.

Alle rollene er viktige for at Sjømannskirken opprettholdes og utvikler seg. De frivillige er med å vise hva slags kirke vi vil være: Et sted der alle har en plass og hvor alle har noe å bidra med.

I 2018 lanserte vi Frivillighetsplakaten som i ti punkter beskriver hvordan frivillig tjeneste i Sjømannskirken skal være.

Les mer om frivillighet i Sjømannskirken her.

Vilde W. Nyberg og Malin K. Aalen jobber som frivillige ungdomsledere i ved Sjømannskirken i Albir-Villajoyosa. Se et glimt fra hva de synes om å være frivillig: