Ikon: 
Sjømannsprest Ruth Ingeborg Sveinsdatter ved Sjømannskirken på Costa del Sol. Foto: Jennifer Jane Photography

1.480 Gudstjenester

Gudstjenestene er hovedsamlingene ved sjømannskirkene. Statistikken for 2018 viser at det ble holdt 1480 gudstjenester.

Samlingene om gudstjenesten, de kirkelige handlingene, sjelesorg og andre møter som skaper rom for tro, er grunnleggende for Sjømannskirken. Vi trenger ikke alltid fysiske kirkebygg for å gjennomføre de kirkelige handlingene. En minnestund kan finne sted på en plattform eller en båt. En gudstjeneste kan arrangeres hjemme hos noen, på en ambassade eller på en bar. Nattverdfeiringen kan like gjerne skje ved et sykeleie som ved alteret. 

På Filippinene har nattverdsfeiringen fått en spesiell betydning for mange nordmenn, spesielt Sofia Hansen som er med for å dele ut brød og vin sammen med sjømannspresten.