Ikon: 

1.812Skipsbesøk

Å gå på skipsbesøk er fortsatt en viktig del av vårt arbeid. Statistikken for 2018 viser at Sjømannskirken gikk på 1812 skipsbesøk i fjor.

– Det er fort gjort å sette som mål at hvis jeg får snakket om Gud, da har skipsbesøket gitt mening. Men det blir feil. Det er jo sjøfolkene, og ikke jeg, som skal avgjøre om et besøk ble meningsfullt eller ei, sier sjømannsprest Morten Høst. Han er en av Sjømannskirkens tre ansatte i besøkstjenesten for offshoreflåten som besøker sjøfolk og rederier langs norskekysten. 

Alle sjømannskirkene som ligger i nærheten av en havn prioriterer også skipsbesøk, en av disse er Sjømannskirken i Rotterdam:

Høsten 2018 opprettet Sjømannskirken en reisetjeneste for norske sjøfolk i Europa. Hensikten er å få til en bedre betjening av skipene i de store havnene, samt en del småhavner fra Den Helder nord i Nederland til Dunkerque i sør.