Ikon: 
Grete Peralta er familieterapeut og jobber i Familieveiviseren.

1.256Sosialsaker

Sjømannskirken er også til stede når livet er vanskelig. Statistikken viser at Sjømannskirken arbeidet med 1256 sosialsaker i 2018.

Omsorg er å være der for mennesker som står i stormen. Sjømannskirken ønsker å hjelpe folk i personlige nødsituasjoner, og bidra til at de mestrer sin aktuelle livssituasjon.

Rus, psykiatri og barnevern
I dette arbeidet er vi ofte i kontakt med offentlige instanser både i Norge og i bostedslandet. Dette kan for eksempel være barnevern, helsevesen, forsikringsselskap eller begravelsesbyrå. Ofte kan det være saker som krever mye oppfølging som rus, psykiatri eller barnevernssaker. Enkelte kan bli hjulpet med et enkeltstående tiltak, mens andre saker er krevende og går over lang tid.

Familieveiviseren
Fordi sakene som omhandler barn er ekstra krevende, har Sjømannskirken et eget tilbud til dem og deres familier i Spania. På Costa Blanca,Costa del Sol og Gran Canaria får barn og deres foreldre tilbud om samtaleterapi og annen oppfølgning i krevende livssituasjoner. Familieveiviseren jobber også forebyggende med blant annet temakvelder for både for voksne og barn. Videre samarbeider Familieveiviseren med lokalt og norsk barnevern.

– Vi ser barn bli utsatt for omsorgssvikt av foreldre som sliter med rus og psykiatri. Vi ser også mange ensomme barn som ikke føler seg hjemme verken i familien eller på skolen. Vi gjør det vi kan for å hjelpe disse barna, sier Grete Peralta, familieterapeut i Familieveiviseren.