Ikon: 

3.848Sykebesøk

Sykebesøk er en sentral del av Sjømannskirkens oppsøkende virksomhet.

Syke nordmenn i utlandet, om de er fastboende eller på ferie, er ofte i en sårbar situasjon. Noen fordi de ikke forstår språket eller kjenner kulturen de er i, andre fordi familie og venner er langt borte. 

På sykehus, hvor det erfaringsmessig er norske eller skandinaviske pasienter innlagt til enhver tid, blir det foretatt jevnlige besøk.

Et av disse stedene er Sjømannskirken i Alanya

– Vi drar på sykebesøk fordi vi vil vise omsorg, og fordi vi vil gi nordmenn som er i utlandet en opplevelse av trygghet, sier daglig leder Steinar Tverrli.

Se video fra et sykebesøk her.