Ikon: 
 • Image 01

  644.213Møter med mennesker

 • Image 01

  416.559Besøk i sjømannskirkene

 • Image 01

  11.182Møter med barn og unge

 • Image 01

  60.020Frivillig arbeid

 • Image 01

  1.188Sosialsaker

 • Image 01

  3.385Sykebesøk

644.213Møter med mennesker

416.559Besøk i sjømannskirkene

11.182Møter med barn og unge

60.020Frivillig arbeid

1.188Sosialsaker

3.385Sykebesøk

1.650Skipsbesøk

93Fengselsbesøk

17.926Møter med studenter

32.467Møter offshore

220Beredskapsavtaler

1.471Gudstjenester

2.168Møter i Nettkirken