Ikon: 
Havila er et av mange rederier som har beredskapsavtale med Sjømannskirken.

220Beredskapsavtaler

Sjømannskirken er sentral i kriseberedskapen til bedrifter og utdanningsinstitusjoner med aktivitet i utlandet. I 2019 var det 220 virksomheter som hadde beredskapsavtale med Sjømannskirken.

Å være der for mennesker som opplever kriser, ulykker og katastrofer langt hjemmefra har alltid vært viktig for Sjømannskirken. Sjømannskirkens lange tradisjon for sjelesorg og krisehåndtering ble fra slutten av 1980-årene profesjonalisert, satt i system og videreutviklet til en omfattende beredskapsordning. 

Forlenget arm av rederiet
Beredskapsavtalene med næringsliv og utdanningsinstitusjoner styrker Sjømannskirkens operative arbeid samtidig som disse avtalene er med på å finansiere Sjømannskirkens tjenester.

– Beredskapsavtalen har vist seg nødvendig i mange sammenhenger. Det er trygt og godt å vite at Sjømannskirken er en forlenget arm av rederiet, sier Per Stange, HR-direktør i Solstad Offshore. 

Les reportasjen fra HJEM om da Solstad fikk stort behov for Sjømannskirkens kompetanse. 

Tilbud om kurs
Sjømannskirken samarbeider tett med disse virksomhetene og er sentrale i deres kriseberedskap. De får rådgiving og tilbud om kurs i pårørendehåndtering og beredskapsplanlegging.

Se film om beredskapsarbeidet vårt under: