Ikon: 

416.559Besøk i sjømannskirkene

Sjømannskirken er åpen for alle, også for dem som sjelden eller aldri går i kirken i Norge. Besøksstatistikken for 2019 viser totalt 416 559 besøk i sjømannskirkene verden rundt.

Sjømannskirkene verden rundt har vært et viktig sosialt, kulturelt og kirkelig møtested for nordmenn i utlandet helt siden organisasjonens historie begynte i 1864

Viktige menneskemøter
Det å kunne møtes og treffe andre nordmenn i en sjømannskirke kan bety veldig mye for veldig mange. Under er noen eksempler disse små, men viktige møtene. 

Endringer i 2019
Hvert år skjer det endringer i Sjømannskirkens tilstedeværelse rundt om i verden. I løpet av året flyttet Sjømannskirken i Pattaya inn i nytt kirkebygg. Offisiell innvielse var 5. september.