Ikon: 
Liv Randi Mauseth (75) (t.v) og Jenny-Karin Shury har blitt gode venner etter at de møttes i Sjømannskirken i London.

60.020Frivillig arbeid

Frivillig innsats er helt avgjørende for Sjømannskirken. I 2019 ble det utført 60 020 frivillige arbeidstimer ved sjømannskirkene verden rundt.

Sjømannskirken har vært en dugnadsbevegelse fra dag én, foreningsmedlemmer og enkeltmedlemmer, styremedlemmer på alle nivåer, ledere på leir, vinterassistenter og vinterprester, de som tar et enkeltoppdrag på en kirke eller ved en festival i Norge, de som står fast på frivillighetslista og tar faste oppgaver i sin kirke.

Alle rollene er viktige for at Sjømannskirken opprettholdes og utvikler seg. De frivillige er med å vise hva slags kirke vi vil være: Et sted der alle har en plass og hvor alle har noe å bidra med.

Les mer om frivillighet i Sjømannskirken her.

Harry Brun er frivillig i Sjømannskirken i Pattaya. Hver uke reiser han ut i jungelen for å rydde stien slik at sjømannskirken kan arrangere jungelturene sine. I tillegg sitter han også som kasserer under lørdagsgrøten. Se et glimt fra hva de synes om å være frivillig: