Ikon: 
Sjømannsprest Morgan Berg gjør seg klar til gudstjeneste ved Sjømannskirken i San Francisco.

1.471Gudstjenester

Gudstjenestene er hovedsamlingene ved sjømannskirkene. Statistikken for 2019 viser at det ble holdt 1 471 gudstjenester.

Samlingene om gudstjenesten, de kirkelige handlingene, sjelesorg og andre møter som skaper rom for tro, er grunnleggende for Sjømannskirken. Vi trenger ikke alltid fysiske kirkebygg for å gjennomføre de kirkelige handlingene. En minnestund kan finne sted på en plattform eller en båt. En gudstjeneste kan arrangeres hjemme hos noen, på en ambassade eller på en bar. Nattverdfeiringen kan like gjerne skje ved et sykeleie som ved alteret. 

For Agnes Birkeland er gudstjenesten i Sjømannskirken i København ukens høydepunkt.