Ikon: 

2.168Møter i Nettkirken

Ensomhet, tro og tilgivelse er tema som folk ønsker å snakke med nettprestene om. I 2019 hadde Nettkirken 2 168 nettsamtaler fordelt på chat og e-post.

Nettkirken er en kirke for alle som av ulike årsaker ikke kan eller vil oppsøke en "vanlig" kirke eller prest/diakon. Her kan folk prate med nettprester og diakoner, tenne lys, be om forbønn og lese søndagens tekst.

Nettkirken er ikke et fysisk rom, men åpner likevel rom i og mellom mennesker. Rom der hjerter kan møtes og håp vekkes. Rom der samtaler kan føres og vanskelige spørsmål stilles. Rom for det som er stort og det som er lite. Rom for det som tåler dagens lys og det vi helst vil gjemme. 

Sjømannskirken etablerte Nettkirken i 1999 og er en stasjon på linje med organisasjonens øvrige kirker. Sjømannskirken og Den norske kirke samarbeider i dag om felles kirkelig nærvær på nett.

Se video med nettprest Ingrid Wågen Nyhus under og les denne HJEM-artikkelen om Nettirken.