Ikon: 

644.213Møter med mennesker

Møter med mennesker er grunnlaget for Sjømannskirkens arbeid. I 2019 hadde Sjømannskirken 644 213 møter med mennesker.

Sjømannskirken er et kirkelig, sosialt og kulturelt møtested for alle nordmenn i utlandet. I 2019 hadde Sjømannskirken 644 213 møter med mennesker i utlandet og i Norge. Med møter med mennesker mener vi møter i og utenfor kirkene og digitale møter for eksempel gjennom Nettkirken.

Sjømannskirkens styrke og egenart er tilstedeværelse på mange steder rundt i verden. Vi står klare som kirke til å betjene nordmenn i utlandet. Vi har omreisende medarbeidere i tillegg til 28 kirker. Den fulle oversikten finner du her.

Møter nordmenn der de er
Erik Hanssen er en av mange nordmenn på Filippinene som setter stor pris på at sjømannsprest Stein Vangen møter nordmenn der de er:

I Norge møter Sjømannskirken mennesker på messer, festivaler, foreningsmøter, i konfirmasjonsundervisning og på gudstjenester.

I samarbeid med Den norske kirke har Sjømannskirken en nettkirke, der menneskemøtene foregår via chat eller e-post. 

Vann og omsorg i partygatene
Hver sommer møter Sjømannskirken også mange ungdommer i partygatene på Mallorca og Kypros. 

– Det var helt klart behov for at vi var der. Mange ungdommer var glade for å få vann og uttrykte takknemlighet for å få en samtale med en voksen. Noen kalte oss mamma nummer to og vi så og fikk høre mye som gjorde sterkt inntrykk på oss, forteller nattevandrer May-Irene Wergeland.