Ikon: 

32.467Møter offshore

Statistikken viser sjømannskirkens ansatte hadde 32 467 møter med offshore-arbeidere i fjor.

Sjømannskirken samarbeider med Norsk Olje og Gass om å tilby prestetjenester på plattformer.

En av Sjømannskirkens sjømannsprester offshore er Berit Bjørnerud. Hun har en uforutsigbar arbeidshverdag som innebærer 125 reisedøgn i året.

- Jeg tror plattformen oppfatter at de får en menneskelig sikkerhetsventil om bord når sjømannspresten kommer. Sikkerhet handler om de som arbeider på plattformen. Hvis de ansatte får lettet på det indre trykket, så har de det litt bedre, og kan gjøre en bedre jobb, sier hun. 

Også Annstein Lothe er sjømannsprest offshore. Her kan du lese HJEM-reportasjen om hans arbeid og se en video.