Ikon: 

1.188Sosialsaker

Sjømannskirken er også til stede når livet er vanskelig. Statistikken viser at Sjømannskirken arbeidet med 1 188 sosialsaker i 2019.

Omsorg er å være der for mennesker som står i stormen. Sjømannskirken ønsker å hjelpe folk i personlige nødsituasjoner, og bidra til at de mestrer sin aktuelle livssituasjon.

Rus, psykiatri og barnevern

I dette arbeidet er vi ofte i kontakt med offentlige instanser både i Norge og i bostedslandet. Dette kan for eksempel være barnevern, helsevesen, forsikringsselskap eller begravelsesbyrå. Ofte kan det være saker som krever mye oppfølging som rus, psykiatri eller barnevernssaker. Enkelte kan bli hjulpet med et enkeltstående tiltak, mens andre saker er krevende og går over lang tid.

Familieveiviseren

Barn, unge og familier er en viktig målgruppe for sjømannskirken. Barn og unge har ingen tid å miste om de er i en vanskelig livssituasjon. Dette er bakgrunnen for at Sjømannskirken har  et eget tilbud til dem og deres familier i Spania.

I 2019 har Familieveiviseren hatt hovedfokus på Costa Blanca, dette pga vakans i stillinger. Innsatsen på Costa del Sol og Gran Canaria har vært redusert. Familieveiviseren gir et tverrfaglig lavterskeltilbud for barn, unge og deres foreldre. Individuelle-, par- og familiesamtaler er et viktig tilbud i livssituasjoner som er krevende.

Familieveiviseren jobber også forebyggende med blant annet temakvelder for både for voksne og barn, og er oppsøkende på arenaer der målgruppen er tilstede. Videre samarbeider Familieveiviseren med lokalt og norsk barnevern. Antall saker Familieveiviseren har arbeidet med har steget de siste årene. I 2019 var de involvert i 94 saker.

– Vi ser barn bli utsatt for omsorgssvikt av foreldre som sliter med rus og psykiatri. Vi ser også ensomme barn som ikke føler seg hjemme verken i familien eller på skolen. Vi gjør det vi kan for å hjelpe disse barna, sier Torun Rundhovde Mørenskog, daglig leder i Familieveiviseren.