Ikon: 

3.385Sykebesøk

Sykebesøk er en sentral del av Sjømannskirkens oppsøkende virksomhet.

Syke nordmenn i utlandet, om de er fastboende eller på ferie, er ofte i en sårbar situasjon. Noen fordi de ikke forstår språket eller kjenner kulturen de er i, andre fordi familie og venner er langt borte. 

På sykehus, hvor det erfaringsmessig er norske eller skandinaviske pasienter innlagt til enhver tid, blir det foretatt jevnlige besøk.

Et av disse stedene er Sjømannskirken i Pattaya

– Vi ønsker at nordmenn her nede skal kjenne at de har noen som er der for dem , sier diakonal medarbeider Liv Eikenæs Royal.

Se video fra et sykebesøk her.