Får støtte fra Senterpartiet og KrF

Ber om mer hjelp til norske barn i Spania. Senterpartiet vil gi 4 millioner.

Når Senterpartiet legger frem sitt alternative statsbudsjett onsdag 16. november, handler det blant annet om ekstra penger til Sjømannskirken.

- Sjømannskirken gjør en fantastisk jobb rundt om i hele verden, og for at dette arbeidet skal kunne holde frem og utvikles ytterligere mener vi i Senterpartiet at det trengs større midler. Derfor setter vi i vårt alternative budsjett av 4 millioner utover regjeringens bevilgning, forteller Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

Hjelper norske barn hjem
Dette gleder Sølvi Madsen, som leder Familieveiviseren, Sjømannskirkens spesialtilbud for norske barn og ungdommer i Spania. 

– Hver uke er vi i kontakt med barn og unge som har store utfordringer med
å bo i utlandet. Nå har vi håp om å få en fagperson til som kan hjelpe dem, sier Madsen.

NRK: -Mange norske barn og unge trenger hjelp i Spania

Familieveiviseren har i dag kun to fagstillinger som tar seg av disse krevende sakene. Derfor har de bedt Stortinget om en ekstrabevilgning på 2,5 millioner kroner. Hittil i år har Familieveiviseren registrert over 50 saker, og seks barn har med deres hjelp fått reise hjem til Norge.

– Dette er barn som selv ikke har valgt å flytte til Spania. De trives ikke på skolen, eller de har det ikke bra hjemme. Noen viser det ved selvskading og rus, andre har utagerende adferd eller isolerer seg selv. Noen har vi også mistanke om blir utsatt for overgrep,sier Sølvi Madsen.

Støtte også fra Krf
Sjømannskirken får 89,7 millioner kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017. Dette er en tredjedel av organisasjonens totalbudsjett. Resten samles inn fra private givere og næringsliv. 

Endelig statsbudsjett er ventet 1.desember. På forhåndviser også KrF at de vil øke støtten til Sjømannskirken. I sitt alternative statsbudsjetthar de lagt inn 2,5 millioner kroner i ekstrabevilgning til Familieveiviseren. 

Men Kjersti Toppe og Senterpartiet ønsker altså å styrke Sjømannskirkens arbeid enda mer.

- Sjømannskirken er et sosialt og kulturelt møtested for nordmenn i utlandet, men den er også så mye mer. Medieoppslag og Sjømannskirkens egne fortellinger om fulle, dehydrerte ungdommer som trenger vann, om barn med fulle foreldre som trenger hjelp, viser at Sjømannskirken er viktigere enn noen gang, sier Toppe.

Del