Har du lyst til å være juleutsending i Nordsjøen?

Vi søker etter gode samtalepartnere som kan formidle julens budskap på en relevant måte.

Ønsker du å være juleutsending offshore? Send e-post til offshorejul@sjomannskirken.nomed søknad + referanse.
Søknadsfrist 1. november.
Har du spørsmål? Ta kontakt med Berit Bjørnerud på mobil: 97674660

Hvert år sender Sjømannskirken ut medarbeidere på plattformer på norsk sokkel. De som reiser ut må identifisere seg med kirkens og Sjømannskirkens tro og verdier. Vi legger vekt på personlig egnethet. Juleutsendingene deltar med en enkel julegudstjeneste etter avtale med plattformledelsen. Juleevangeliet leses og kjente julesanger er gode bidrag. Spiller du et instrument, er det ekstra kjærkomment.

Vil du være juleutsending offshore?

Sjømannskirken ønsker å betjene 25 plattformer med en juleutsending. I tillegg til prester, diakoner, kateketer og andre kirkelig ansatte har vi god erfaring med både lekfolk, studenter og pensjonister. Fellesnevneren er engasjerte mennesker med hjerte for Sjømannskirkens verdier.

Offshore er en industriarbeidsplass. Arbeidet om bord går sin gang dag og natt. Vi inviteres inn i deres miljø og bidrar med tilstedeværelse, samtaler og deltagelse i det som skjer om bord. Til jul legger ledelsen opp et program der de ønsker at vi bidrar. Juleutsendingen må kunne holde en enkel julegudstjeneste.

Vi ønsker oss varme, engasjerte, lyttende og deltagende kristne medmennesker. Juleutsendingene må ha mot til å ta kontakt og visdom til å trekke seg tilbake når det trengs. Dette er ikke en ni-til-fire-jobb, men det handler om trygt og varmt nærvær.

Datoer for 2018

Vanligvis reiser juleutsendingene ut fra 22.-26. desember. 

Arbeidsoppgaver

 • Være til stede i miljøet og ha tid til samtaler med de ansatte.
 • Delta på julearrangementene offshore slik ledelsen legger opp til.
 • Være forberedt på å holde en enkel julegudstjeneste, kort andakt, lede julesanger og lese juleevangeliet.

Kvalifikasjoner

 • Gyldig helseattest for offshore (må ordnes før utreise til plattform, gi beskjed om du allerede har en slik attest). Du bør være sjøsterk.
 • Ha erfaring fra kirkelig sammenheng eller kristent arbeid.
 • Spiller du et instrument er det et pluss!

Personlige egenskaper

 • Være trygg, utadvendt, sosial, selvstendig og interessert i mennesker.
 • Være vant til eller tørre å snakke til større forsamlinger.
 • Ha en ydmyk tilnærming til det å være gjest på andre sin arbeidsplass.

Vi tilbyr

 • Vi dekker reisen ut til plattformen, utgifter til helseattest og en reiseforsikring for perioden på plattform
 • Vi gir et honorar på NOK 4.000, der diett er inkludert.
 • Du får innblikk i et spennende og unikt arbeidsmiljø
 • Gleden av å representere Sjømannskirken offshore!

Kan dette være noe for deg? Har du spørsmål? Vil du melde deg til tjeneste?

Ta kontakt på epost offshorejul@sjomannskirken.no
Eller med sjømannsprest Berit Bjørnerud på mobil: 97674660

Hva er Sjømannskirkens tjeneste offshore?

Sjømannskirkens Offshoregruppe utfører kirkelig tjeneste på industriarbeidsplasser på norsk sokkel. Offshoregruppen består av sju sjømannsprester som arbeider mot oljeinstallasjonene og tre medarbeidere som arbeider mot offshoreflåten. Besøk, nærvær og samtaler er de viktigste bidragene. Offshoregruppen har god kontakt med de ansatte på arbeidsplassene offshore og i organisasjonene på land. Offshoregruppen inngår i oljeselskapenes og rederienes forebyggende sikkerhetsarbeid og i deres beredskapsplaner. Offshoregruppen involveres i håndtering av ulykker og kriser. Beredskapsarbeidet medfører oppfølging av berørte og deres familier etter alvorlige hendelser.Del