Sjømannskirkens samtaletelefon

Sjømannskirkene er stengt men Sjømannskirken er åpen. Ring oss!

Sjømannskirkens samtaletelefon er for deg som trenger en å snakke med i en tid som innebærer nye utfordringer for mange av oss – enten det er jobb eller fritid.

- Telefontjenesten er spesielt rettet mot våre brukere, bedriftskontakter og andre interessenter som ikke er spesielt knyttet til en spesifikk sjømannskirke, eller som ønsker komme i kontakt med oss, forteller leder for beredskap og næringsliv, Jan Stellef Rønningen.

Lavterskel alternativ til beredskapstelefonen

Samtaletelefonen skal dermed være et supplement til det å kontakte en konkret sjømannskirke, og et mer lavterskel alternativ til beredskapstelefonen.

Beredskapstelefonen er en telefon for akutte beredskapssaker, der telefonvakten har fullmakt til å iverksette sjømannskirkens beredskapsrespons. Den nye tjeneste er en samtaletjeneste, forklarer Rønningen.

OPPRETTER NY SAMTALETJENSTE I SJØMANNSKIRKEN: Jan Stellef Rønningen har solid erfaring med å samtale med og rådføre både privatpersoner og næringsliv.

Setter en i kontakt med rett kompetanse

Telefontjenesten er betjent med ansatte i Sjømannskirken. De har taushetsplikt og tid til en god prat.

- På telefonen møter man erfarne Sjømannskirkemedarbeidere, de fleste er prester. Vakten vil ha mulighet til å koble innringer sammen med riktig «sted» i organisasjonen, det være seg en sjømannskirke eller riktig kompetanse, forklarer Rønningen.

Les mer: Vis omsorg på telefonen – syv tips til en god samtale

Ressurs for næringslivet

Samtaletelefonen ønsker også å være en ressurs for næringslivet. Aktuelle temaer kan være rådgivning i forbindelse med oppfølging av medarbeidere, permitteringsvarsler eller lignende.

- Sjømannskirken er en psykososial rådgiver for næringslivet. Overfor ledelsen kan det bety rådgivning basert på vår erfaring i vanskelige samtaler, relasjonsproblematikk, utestasjonering, pendling, lokale forhold osv.

- I forhold til ansatte kan vi være en samtalepartner for å lufte jobbrelaterte og personlige spørsmål, forklarer Rønningen.

Gi en gave

Del