Tilfreds med statstilskuddet

Sjømannskirken får 94,2 millioner kroner i regjeringens forslag til statsbudsjettet for neste år.

–Vi er takknemlige for at Kulturdepartementet i disse tider foreslår å videreføre og prisjustere bevilgningen slik at vi kan opprettholde vår virksomhet på dagens nivå, sier generalsekretær Ørnulf Steen i Sjømannskirken.

Regjeringens foreslåtte tildeling er en økning på 2 millioner kroner i forhold til saldert budsjett for 2017. Sjømannskirkens virksomhet finansieres hovedsakelig av innsamlede midler fra privatpersoner og norsk næringsliv, samt tilskudd fra blant annet oljeselskap og rederinæringen. Statstilskuddet utgjør litt mer enn en tredjedel av totalbudsjettet på rundt 238 millioner kroner.

Regjeringen er avhengig av støtte fra Venstre og KrF for å få budsjettet gjennom i Stortinget. De fire borgerlige partiene vil starte sine budsjettforhandlinger i november.

Se hva Sjømannskirken gjorde i fjor

​​

Del