Avslutning av flettekurset

Flettekurset fikk en tidligere avslutning enn forventet. Årsaken var konkurs i flyselskapet Anette brukte. Dermed måtte avslutningen fremskyndes.

En velfortjent takk ble det likevel, til kursleder Anette.  Som av Randi ble overrekt en av Eriks uforgemmelige engler.  My lærdom var gitt, og gode tips ble gitt om hvordan en kan gå videre med det som ble lært.  Så selv om kurset er over, ligger mange kreative kvelder fremfor de enkelte deltagerne.

Del