Bilder fra høstbasaren

Enda en basar vel i havn.

Med god mat og nok av kaker.  Med godt humør og flotte gevinster.  Ikke minst med godt resultat også denne gangen. Stor takk til alle som bidro på den ene eller andre måten.  Og her er bildene fra kvelden.

Del