Bilder fra Årsmøtet

Et vellykket Årsmøte er over. Forhåpentligvis til glede og gav for hele menigheten vår.

Kvelden ble godt ledet av Kirkerådets Leder, Arvid Lorentzen.  Som ønsket velkommen og takket alle  for fremmøtet.  Han rettet også en stor takk til alle kirkens brukere, som har støttet så godt opp om kirkens arbeid og arrangementer.  Noe en solid og god økonomi er vitne om.  Foruten alle de gode tallene fra både Årsrapport og kirkens økonomi, som Jens la frem for årsmøtedeltagerne på vegne av Kirkerådet.

Alle statistikker peker oppover.  Deltagere til de mange arrangementene ved kirken, inntekter osv - alt peker solid oppover og vitner for alle og enhver, at kirken betyr noe for menigheten  i Alanya.  Vi seiler således i god medvind.

Alt fra nytt tilbygg til nytt utstyr -  som nye salmebøker, stoler ute i tilbygget og nytt høyttaleranlegg -  er ikke bare innstallert, men også fullt ut betalt for.  Og enda er det midler til overs for påkommende tilfeller.  I tillegg er Kirken nå registrert som en juridisk enhet.

Arvid rettet også en stor takk til kirkens frivillige, som alle har gjort sitt til at det går så godt.  Uten deres gode innsats, hadde vi neppe nådd målene for 2014.  Samtidig takket han også både Randi og Jens for sin solide innsats til at alle nå trives så godt på kirken.

M.a.o.: Kirkeskuta har god seilas inn i 2015 og Kirkerådet og staben ser lyst på kirkens fremtid i Alanya!

I pausen ble det servert deilige hjemmelagede boller med godt pålegg på - foruten selvsagt kaffe eller te og et kakestykke til hver.  Et smakfult avbrekk fra statisikker og tall.

Del