Ny leder i Familieveiviseren

Sølvi Madsen er ankommet med sin familie

I gudstjenesten 17. november ble Sølvi Madsen og Øyvind Solheim innsatt i tjenesten, hun som daglig leder i Familieveiviseren, han som diakonal medarbeider i Sjømannskirken Albir-Villajoyosa.

2013-11-17 Innsettelse

Vi gjengir deler av talen som utenlandssjef Asbjørn Vilkensen holdt ved denne høytidelige anledningen:

Det er godt å være norsk i Spania. De siste 40 årene har det vært en utvikling hvor stadig flere nordmenn reiser hit til sol og varme – i dag mener vi at det bor ca 50.000 nordmenn i Spania – og i tillegg kommer alle korttidsturister. Dette har fått store konsekvenser for Sjømannskirken – fra den spede begynnelsen i 1979 frem til i dag med sju sjømannskirker med om lag 300.000 besøkende. Det begynte her i Minnekirken.

Det er godt å være norsk i Spania. Her er det et klima som tiltrekker oss, og her møter vi vennlighet og et lokalsamfunn som hilser oss velkommen. Sjømannskirken vet mye om det gode liv for våre landsmenn i Spania.

Vi vet også mye om baksiden. Vi er i kontakt med landsmenn som har det vondt og som trenger hjelp. I fjor var vi involvert i over 900 sosialsaker i Spania. Noe av det tyngste vi opplever, er møtet med barn og unge som er utsatt for omsorgssvikt og som lider.

For 13 år siden bestemte Sjømannskirken å etterspørre diakoner i organisasjonen. Vi trengte denne fagkompetansen med et økende antall mennesker som trenger hjelp. I møte med spaniavirkeligheten så vi behovet for en enda mer spisset sosial kompetanse – vi så at vi trengte sosionomer, mennesker med erfaring og kompetanse på barnevern.

Grete Peralta har de siste 8 årene sammen med ektefelle Marcelo bygget opp Familieveiviseren som et lavterskeltilbud for barn og unge – et rådgivende og forebyggende tiltak, men også et aktivt feltarbeid der vi møter familier, barn og unge som trenger rådgiving og hjelp. I dag fremstår Familieveiviseren med en helt særegen spesialkompetanse innen familieterapi og barnevern.  Grete skal fortsette i Familieveiviseren, men går nå over i en ren fagstilling etter eget ønske.

Og nå er du kommet Sølvi. Nå er det du som skal lede dette arbeidet videre. Vi tror at du har de beste forutsetninger for å lede og utvikle Familieveiviseren. Du har utdannelse som sosionom og videreutdanning i veiledning – og så har du mye erfaring – som miljøterapeut og sosialkonsulent – som barnevernkonsulent, som feltarbeider og teamleder i Utekontakten i Bergen – og nå kommer du fra en stilling som avdelingsleder ved Kirkens Bymisjon i Bergen. Vi er takknemlige for at vi kan få dra veksler på all din erfaring og kompetanse i Familieveiviseren – til beste for barn, unge og familier.

Øyvind – du også er med. Du skal arbeide ved sjømannskirken. Du har din utdannelse innen pedagogikk og musikk, og har lang erfaring fra ulike skoler i Bergen. I tillegg har du musikkteori og studier i klarinett i Nederland. Du kommer i dag fra en lærerstilling ved Kronstad skole i Bergen.

Dere er her sammen med barna Nora, Peter og Tyra. Vi vil at dere skal trives, at dere skal får venner, at dere skal få en meningsfull hverdag – på skolen for barna, på sjømannskirken og i Familieveiviseren for dere to. Vi ønsker å stå bak dere og heie frem de ressurser som dere legger på bordet. Sammen vil vi bidra til et bedre liv for alle dem vi møter – våre landsmenn og våre spanske venner.

Kjære Sølvi og Øyvind – lykke til med oppdraget!

Del