150 år ble feiret - i kirkene

- for Sjømannskirken og først og fremst en kirke!

Det skjedde over hele verden : Sjømannskirken feiret 150-årsjubileum! 31. august samlet vi oss i sjømannskirkene i alle verdensdeler. Og i alle domkirker i hele Norge - og selvsagt også i Albir-Villajoyosa!

I Minnekirken var det sjømannsprest Christopher Woie og seniorprest Arne Christian Halseth som trygt ledet det hele - og ga forsamlingen både den historiske og religiøse bakgrunnen for hvorfor vi i det hele tatt har en Sjømannskirke! Alle salmene var relatert til sjølivet, og over alle svever det jo en vakker seilskutemodell - som minner oss på at vi er i samme båt, på vei mot samme mål.

Etterpå var det hjertevarm kirkekaffe - og kakene som ble servert var selvsagt vafler!
Mange ville gratulere og si noe om hva jubilanten hadde betydd for deres liv både på land og sjø.

Jubileumsgudsstjenesten for små og store i Kirkesenteret, Albir fikk selvsagt en helt annen karakter.
Men ble feiende flott, uansett. Og stolte barn kunne løfte sine nye 6-årsbøker over hodet, spise så mange vafler de ville og etterpå fiske godis i "fiskedammen" utenfor.

Stemningen var god hele dagen. Vi håper den fortsatt skal være god gjennom hele semesteret som nå står for døren.

Del