40-års Jubileumsseminar

- takknemlighet og ny inspirasjon

40 år er både kort og lang tid. Men duverden så mye som er pakket inn i Minnekirkens første 40 år!
Det fikk vi skikkelig belyst gjennom det Jubileumsseminaret som ble arrangert lørdag 10. oktober.
Vi fikk utdrag av Jubileumsboken "Minnekirkens merkedager" som er skrevet og designet av Aslaug Haugen - ispedd korte intervjuer med mennesker som har bygget kirken og fylt den med innhold: Prester og kirketjenere, ledere i Solgården og Sjømannskirken, frivillige og ansatte.

Senere ble det framtiden som ble belyst - i den grad framtiden kan belyses - av Sjømannskirkens hovedstyreleder Kjell Nordstokke og generalsekretær Ørnulf Steen. Vi går spennende tider i møte!

Del