Kirken tilstede i Phuket

Sjømannskirken åpnet i midten av januar et møtested i Phuket for pårørende til norske ofre etter flodbølgekatastrofen.

Sjømannskirken har leid tre rom på Garden Home Hotel (bildet) i Kata. Hotellet ligger nær to mil utenfor Phuket by og tilbyr en stille atmosfære et stykke unna stranden.
Generalsekretær Kjell Bertel Nyand i Sjømannskirken forventer at mange berørte vil reise til Thailand i månedene framover, som en del av sorgprosessen.
- Vi tror mange har behov for å se stedet hvor katastrofen skjedde, for å tenne lys, for å ta med seg hjem noe sand fra stranden eller kanskje noe vann fra havet, sier Nyland.
Sjømannskirken i Phuket vil være midlertidig og i ett år framover vil det alltid være en prest til stede.

- H
ovedoppgaven vår blir å støtte de pårørende til de norske flodbølgeofrene i Thailand. Her kan pårørende reise tilbake til feriestedene og få hjelp av sjømannspresten til å holde minnestund over sine kjære. Her vil de få anledning til å treffe andre som er i samme situasjon, sier Kjell Bertel Nyland.
Støttegruppen for de pårørende etter katastrofen har også flyttet til hotellet hvor Sjømannskirken nå er etablert.
Del