Bilder fra kafekonsert i Antwerpen 28. februar

På torsdag hadde vi kafekonsert i Svenskakyrkan i Brussel. Det var utrolig hyggelig!
På fredag hadde vi kafekonsert i Antwerpen. Også her - veldig trivelig!

Mye god mat, prat ved bordene, sang og musikk. Dette liker vi!

Del