Påskeopplevelser på Solkysten

Det ble en innholdsrik uke for påsketuristene på El Campanario - med gudstjenester, tidebønner og fellesskap på sjømannskirken - og spennende turer til påskeprosesjoner og pasjonsspill

Konfirmasjonsgudstjeneste palmesøndag, tur til Ronda mandag, påskeprosesjon og katedralbesøk i Malaga tirsdag, flamenco-oppvisning i Mijas Pueblo onsdag, vandregudstjeneste i sjømannskirken og påskeprosesjon i Marbella skjærtorsdag, påskevandring og pasjonsgudstjeneste i sjømannskirken og pasjonsspill i Riogordo langfredag, påskenattsmesse lørdag og påskegudstjeneste søndag...

De som kom fra Norge til El Campanario denne påsken, hadde også egne samlinger med påsketema og sjømannskirkehistorie. Aslaug og Asbjørn Haugen var deres påskevertskap.

Bildene forteller resten... blant annet om nydelig påskevær !

Informasjon om påsketur og påskeprogram 2016, se her

Del