Gudstjeneste

Vel møtt til gudstjeneste hver søndag kl. 16.00.

3{ "recurrence": "3", "weekInterval": "1", "monthYearOption": "1", "interval": "1", "weekDay": "1", "month": "1", "monthOption": "1", "startDate": "2017-09-24 16:00", "endDate": "2017-09-24 18:00", "days": [  "0" ], "exceptDates": [  "2017-12-24",  "2018-04-01",  "2019-12-29" ], "recurUntil": "2020-10-31"}
daily /weeklysøndager, hver uke1kl 16:00 - 18:00

Sted: I kirken

Gudstjenesten: Hellig, levende og varm.

Søndagsgudstjenesten er sentrum i alt vi driver med på Sjømannskirken. Her feirer vi Jesu oppstandelse og kan få se våre liv i et større perspektiv enn det hverdagslige.

Hellig
I det vakre kirkerommet møtes vi av det hellige gjennom ordet og sakramentene; bibelen, dåpen og nattverden. I møte med det guddommelige anspores vi til refleksjon, undring, bønn og takk. Vi får uttrykke oss ved å ta del i kirkens slitesterke tekster, bønner og sanger.

Levende
Gudstjenestene på El Campanario er levende og dynamiske ved at de forskjellige oppgavene fordeles på mange av de som er aktive i kirkens hverdagsliv. Mange ansikter er synlige og mange stemmer høres. Musikken har stor spennvidde, og sangene synges vekselvis av solister, kor, menn, kvinner og alle. Alle får utdelt et program som viser hva som skjer og hvem som gjør hva, og det er alltid en kort øvelse før gudstjenesten starter.

Ingen søndager er like. Kirkeåret og søndagens bibeltekster bestemmer rammene for de ulike gudstjenestene og sørger for variasjon i tematikk og estetikk. Forskjellige grupper av medvirkende setter farge på spesielle gudstjenester som høsttakkefest, allehelgensdag, pilegrimsgudstjeneste, 1. søndag i advent, fastelavn, Maria budskapsdag, 17. mai, konfirmasjonstidens gudstjenester og høytidene.

Varm
Forkynnelsen og bønnene er aktuelle og tar våre liv og store spørsmål på alvor. Bønnekrukken som fylles av bønnelapper gjennom uken bæres inn i gudstjenesten og tas med i kirkens forbønn. I forbønnen kommer omsorgen for alle som har det vanskelig til uttrykk, og i fellesskapet i kirken kan vi finne styrke til hverdagens utfordringer.

Del