Ikon: 

Enneagramkurs 22.-25. april 2021

Kjenn deg selv og skap bedre relasjoner på jobb og privat.
Kursleder: Kristin Aase

Kan du kjenne at du blir trigget av kolleger, sjefer, egne barn, svigerforeldre, venner? Blir du irritert og frustrert?  Klarer du ikke å være like smart når du blir provosert og oppgitt? Velkommen i klubben. Å forstå andres måter å se verden på kan være vanskelig. Bruk av personlighetsverktøyet Enneagrammet gir deg aha-opplevelser som hjelper deg til å forstå, og kunnskap om hvordan du kan møte andres forskjellighet.

Bli med på Kjenn deg selv-kurs i Sjømannskirken og Diakonhjemmets vakre gjestehus El Campanario. Gjestehuset har 11 rom rundt en klassisk spansk patio, og med et deilig saltvannsbasseng i hagen. Daglig er det 3 tidebønner, kl 09.00, 13.00 og 16.00, som det gis rom for i programmet å delta på. Hver søndag er det gudstjeneste i kirken på stedet, og nesten hver torsdag kveld er det konsert i kirken.

Den eneste du kan forandre i en relasjon er deg selv. Uansett hvor lett vi ser utfordringen den andre har, så er det bare din egen tilnærming du kan forandre. Delta på kurs og bli enda bedre kjent med deg selv og dine reaksjonsmønster. Lær smarte måter du kan kommunisere på slik du er, for å få til bedre relasjoner på jobb og privat.

9 personlighetsstiler

Enneagrammet er et personlighetsverktøy som referer til 9 personlighetsstiler. De 9 Enneagram-stilene reflekterer spesielle måter å tenke, føle og handle på, knyttet til en unik utviklingsvei. Alle mennesker ha en grunnleggende Enneagram-stil, som er stabil gjennom livet. Likevel kan vår spesielle stil enten bli mykere eller enda mer tydelig når vi vokser og utvikler oss. Forståelsen Enneagrammet gir hjelper oss til å bli mer fleksible og rause. Det er et kraftfullt og praktisk system som hjelper oss å utvikle vår emosjonelle intelligens. Innsikten kan brukes både til personlig og profesjonell utvikling.

Enneagrammet brukes over hele verden, på tvers av kulturer og religioner, og vokser sterkt internasjonalt. I Norge ble det først introdusert i de kristne miljøene, men har utstrakt bruk også i sekulære miljø. Enneagrammet kan være et nyttig redskap både i personlig og åndelig utvikling. 

Enneagrammet bidrar til å utvikle kommunikasjon, forstå og håndtere konflikter konstruktivt, bygge effektive team, utvikle lederskap og skape trygge parrelasjoner.

Professor i indremedisin og spesialist i psykiatri Ingvald Wilhelmsen skriver om Enneagrammet: «Et av de personlighetssystemene som etter min mening beskriver normale personlighetstyper best, kalles Enneagrammet, som regner med ni typer.»

Om kursholder Kristin Aase

Kristin Aase er sertifisert Enneagram-coach, og har i 8 år jobbet som team- og lederutvikler. Se www.kristinaase.no. Aase har ledet Fretex Øst-Norge, sittet i ledelsen i Kirkens Bymisjon, vært med å etablere Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, og skapt og gjennomført et utviklingsprosjekt i Energi Norge i NHO. Hun har også vært kulturdirektør i Sponsor Service, skrevet stortingsmelding i Barne- og familiedepartementet og har erfaring fra jobber i radio, tv og aviser. Tidlig i karrieren ledet Kristin Aase Kristelig Folkepartis Ungdom, og fungerte mange år som rådgiver for Kjell Magne Bondevik.

Du kan melde deg på Enneagramkurset her.

Program for fire kursdager på El Campanario:

Daglig opplegg med muligheter for endringer:

Kl 09.15-12 Undervisning og opplegg

Kl 12-15 Lunsj/utflukter/bading – fritt etter eget ønske

KL 15-18 Undervisning og opplegg

Dag 1, torsdag 22. april:

Den første timen er det undervisning for de som er helt nye til Enneagrammet, med kort oversikt over de 9 personlighetstypene, litt om historien bak og utbredelse og bruk  – men det åpent for alle deltagere

Så vil vi gå mer grundig til verks:

Gjennomgang av typene 2,3 og 4

Gjennomgang av typene 8,9 og 1

Gjennomgang av typene 5,6 og 7

Dag 2, fredag 23. april:

Triadene i Enneagrammet:

Harmoniske typer – hva skjer med de forskjellige typene i stress og press?

Sosial stil – hvordan skaper vår sosiale stil utfordringer i samarbeidet med andre?

Intelligens senter – hvorfor har vi så ulike måter å løse problemer på?

Dag 3, lørdag 24. april:

Kommunikasjon med de ulike personlighetstypene – talestil, kroppsspråk, blinde felt og hvordan vårt filter preger vår måte å lytte på. 

Feedback-strategier – typebasert styrker i å gi tilbakemelding, felles feedback-feil, og hvordan tilpasse feedback til de 9 stilene for å få optimal virkning.

Hva kjennetegner kroppsspråket til ulike personlighetstyper – og hvordan kan vi selv matche kroppsspråket til de andre for å styrke relasjonen.

Dag 4, søndag 25. april:

Hvordan kan denne kunnskapen bli en ressurs i våre liv – samtaler om hva vi har lært og hvordan vi kan ta kunnskapen med oss inn i vår hverdag

Seminaret avsluttes i tide til at de som ønsker det kan delta på gudstjenesten i kirken.

Enneagram-test

Det blir mulighet for deltagerne å ta en Enneagram-test i løpet av samlingen. Dette betales det kr 370 ekstra for, da det er en lisensiert test.

Bli med på Enneagram-kurs i Spania:

Enneagrammet er nyttig og lærerikt for deg som ønsker:
å forstå deg selv bedre
å få hjelp til å godta deg selv
å få hjelp til å forstå andre mennesker bedre

Enneagrammet kan være et nyttig redskap både i personlig og åndelig utvikling. 

MELD DEG PÅ ENNEAGRAMKURSET HER.