2. basardag

kom regnet og stormen!

Det gjaldt å improvisere som best vi kunne. Kirkerommet ble gjort om
til kafèrom, og etterhvert som været letnet kunne de tøffeste sitte ute på kirketerrassen.

På tross av været kom mange besøkende likevel. Det var lun og god
stemning inne med regnbyger og storm i kastene utenfor.
Basardamene fant fram strikketøy og koste seg.
De stilte opp også dagen etter, torsdagen, med resten av varesalget.
Det var kjekt for gjester som pga været ikke nådde fram onsdagen.
Et stort minus var det at Liv & Røre-opptrinnet måtte avlyses.
Skolene var stengt grunnet rasfare på veiene, derfor kom mange seg ikke fram.
Men Liv & Røre-gruppa skulle få ta igjen det tapte med en mini-basar senere.

Med to så forskjellige preg på basardagene, ble resultatet godt likevel, omtrent som ifjor.
Dagfinn Misje ledet åresalgene elegant og krydret med gode historier.
Alt i alt to trivelige basardager for både engasjerte basardamer, personal og gjester.
Vinterassistent Eli Enger som leder basargruppa, var godt fornøyd med avviklingen av basaren.

Eli35

Eli Enger                                                Erna lytter til en av Dagfinns historier

Del