Vi synger julen inn

BILDEREPORTASJE

Det er en fin tradisjon at 1. søndag i advent arrangerer Kirkekoret og Klubbkoret
"Vi synger julen inn".
Med på laget er gjesteartister, barn og ungdom.
Organist Bjørn WW Jørgensen og dirigent Arvid Tollisen  
sto for reportoaret og den musikalske delen.
Ansatte i Sjømannskirken (med oransje hjertevarme trøyer)
organiserte alt det praktiske.
Konfirmantene solgte vafler og kaffe i ventekøen.
Barna som hadde vært med på Lys Våken-natt i Sjømannskirken
stilte festlig opp i barnekoret i sine lyseblå trøyer.
Gjesteartister var et internasjonalt ensemble Artcadia som
sang friskt og flott både på norsk og spansk.
Unge Sarah Aanensen med far Albert fremførte nydelig
"En stjerne skinner i natt".
Andakten var ved sjømannsprest Andreas Hamnes.
I år var kirkekoret og klubbkoret satt sammen til et felleskor
under ledelse av Arvid og Bjørn. Med mektig og flott sang.
Av musikere spilte Torstein Kjosavik og Michael Scheer trompet,
William Husby Hoven saksofon og Carlos Pèrez pauke.

Før konserten orienterte kons. daglig leder Peder Nedrelid at kollekten 
i sin helhet var til Den Katolske kirken som takk for at Sjømannskirken
får bruke Den katolske kirken til gudstjenester i vinterhalvåret.
Padre Paco hadde tatt seg fri denne kvelden for å være
tilstede og høre konserten.Padre Paco

Padre Paco var imponert over konserten 
og kollekten på oppunder 3000€.

Del