Karnevalsfest

med Liv & Røre

Den samme uken som Arguineguin arrangerte
sine karnevalsarrangement og opptog,
hadde barneklubben Liv & Røre sin egen karnevalsfest!

Kjøkkenet serverte deilig pizza og
barne- og ungd. arbeiderne sto for programmet

23

Kjenner du dem igjen?
F.v. Barne/ungd.arb. Marit Anne, kateket Tore og Barne/ungd.arb. Torstein

En festlig ettermiddag for både små store!
Se bildeglimtene i galleriet over
Foto: Marit Anne Husby

Del