Langfredag

Gudstjeneste på korset i Patalavaca

Dette er andre året med friluftsgudstjeneste
langfredag på korset i Patalavaca.

Ca. 130 personer kom vandrende på stiene til korset ute på pynten,
til salmesang og lesning av påskeevangeliet
og preken av vinterprest Sven Tysdal.

En fin stund ved det nakne korset
med Atlanterhavets vide horisont som bakteppe.

Img 9231

Del