Påskevandring for barna

i Liv og Røre

I barneklubben Liv og Røre fikk barna bli kjent med
påskeevangeliet gjennom en påskevandring
på sjømannskirken.

2

Foto: Marit Anne Husby

Del