Samtalegudstjenesten

fredagen før konfirmasjonen

Fredag 27. mars
var det samtalegudstjeneste  for konfirmantene
i sjømannskirken

Gudstjenesten var ved
sjømannsprest Øystein Braaten,
kateket Tore Ørjasæter og
barne/ungd.arb. Torstein Kjosavik og Marit Anne Husby
Foto: Marit Anne Husby

Del